Honors Alumni

Honors Alumni Club je skupina absolventů, kteří se starají o všechny absolventy Honors Academia.

Klub byl založen v roce 2010, kdy se na poli absolventů objevili první úspěšní Honorsáci. Jelikož jednou z vizitek HA jsou úzké přátelské vztahy, chtějí naši bývalí kolegové zůstat v kontaktu i po dokončení studia. Prezidentem klubu a zároveň autorem myšlenky Honors Alumni je Ing. Josef Hubáček.

Cílem klubu je i po ukončení HA udržovat vazby nejen mezi absolventy, ale i partnerskými firmami s důrazem na zprostředkování nabídek pracovních příležitostí pro členy klubu a současné studenty Honors Academia. Díky nadstavbovým aktivitám v rámci HA jsou dnes absolventi hodnoceni potenciálními zaměstnavateli jako uchazeči se značnou konkurenční výhodou.

Honors Alumni klub nabízí svým členům také účast na tuzemských i zahraničních seminářích, konferencích a jiných společenských událostech partnerských firem. Klub se také stará o předávání znalostí a zkušeností stávajícím studentům prostřednictvím přednášek HA.

Rozhovory s Alumni
Naše absolventy (a celý program) můžete lépe poznat v připravených rozhovorech.