Struktura studia

Délka studia: 2 roky, ve vyjímečných případech (ERASMUS, zahraniční stáž apod.) je možné požádat o prodloužení studia

Jazyk výuky: čeština/angličtina

Hodnota studia: 100 kreditů

Průběh studia: studium probíhá dle rozvrhu zveřejňovaného před každým semestrem

Zakončení studia: program je zakončen prezentací založenou na praktických výsledcích studia a obhajobou závěrečného projektu. Úspěšní absolventi získávají certifikát Honors Academia.

Školné: cena studia je 25 000 Kč za celou dobu studia (2 roky), případně dalších 5 000 Kč za každý započatý semestr.

Podrobný Studijní plán: ke stažení

Studium je rozděleno do pěti skupin:

  • Autor: Miroslav Král
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: