Jak se přihlásit?

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky a sice administrátorovi programu (Klára Vacková, klara.vackova@vse.cz, Rajská budova, RB 440) do 20. září 2023.

Součástí přihlášky jsou:

 • přihláška ke studiu (níže ke stažení)
 • životopis v českém jazyce
 • motivační dopis
 • max 3x reference (vyučující, brigáda, praxe) – je bodově hodnoceno v rámci přijímacího řízení
 • potvrzení o jazykových dovednostech (certifikát, výpis ze studijního systému InSIS, apod.)
 • potvrzení o zaplacení administrativního poplatku 500 Kč na účet 1828782/0800, VS 300098

Přijatí studenti platí poplatek 25 000 Kč, který je potřeba uhradit před nástupem do studijního programu. V rámci poplatku je hrazeno celé dvouleté studium HA, tzn. například výuka zahraničních profesorů, vstupy na odborné konference, zahraniční exkurze do výrobních a logistických společností a mnohé další avizované kurzy. V případě prodloužení studia student hradí za každý započatý semestr 5 000 Kč.

Cizí jazyky

Vstupním předpokladem je znalost nejméně dvou jazyků, přičemž je třeba znalost anglického jazyka. Další možné kombinace jsou následující:

 • anglický jazyk a německý jazyk
 • anglický jazyk a francouzský jazyk
 • anglický jazyk a španělský jazyk
 • anglický jazyk a ruský jazyk
 • anglický jazyk a italština
 • Autor: Miroslav Král
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: